+359 892 466 757 prosveta1920@abv.bg

   Партньори

   на нч Просвета 1920г.

   Ставайки партньор Вие ще подпомогнете развитието на читалището и неговата дейност.
   От наша страна ще получите:
   Банер (логото или снимка) на фирмата ще бъде поставен в сайта на читалището. Името на фирмата или частното лице направила дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

   „Да запазим българските ценности, традиции и обичай.“

   Стани партньор

   Ставайки партньор?

   Ставайки партньор Вие ще подпомогнете развитието на читалището и неговата дейност.

   Ако сте фирма?

   Банер (логото или снимка) на фирмата ще бъде поставен в сайта на читалището. Името на фирмата направила дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

   Ако сте частно лице?

   Името на лицето направило дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

   Видове дарения

   Даренията може да са под следната форма:

   ФИНАНСОВИ – с предоставяне на парични средства.

   МАТЕРИАЛНИ – с услуги или вещи в полза на читалищната дейност.

   Частни лица

   „Подай ръка на българското Народно читалище“

   Тук съвестни граждани, които искат да подпомогнат развитието на читалището и неговата дейност, могат да направят скромно дарение.

    

   Фирми

   „Подай ръка на българското Народно читалище“

   Тук фирми, сдружения или фондации, които искат да подпомогнат развитието на читалището и неговата дейност, могат да направят скромно дарение.