+359 892 466 757 prosveta1920@abv.bg

Библиотека

нч Кирил и Методий 1929г.

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място 500 бр.
Потребители на библиотеката 80 бр.
от тях: до 14 40 бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2016 
Библиотечни единици 3201 бр. 
Непериодични библиотечни документи 15 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги 636 бр.

Други 15 бр.

Посещения

За дома 420 бр.
В читалня 300 бр.
Брой откази на потребителско търсене 50 бр.
Културни и други библиотечни събития 20 бр.

Основни библиотечни услуги:

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея
2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация

Специализирани библиотечни услуги:

1.Копиране на библиотечни документи

Обща площ на библиотеката:

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 42 кв.м.

Площ на фондохранилища 20 кв.м.

Адрес на фондохранилища пл.“Л.Каравелов,,3

Площ за обслужване на читатели:

В основна сграда 22 кв.м.

  1. Изложба на картини – Художник Биляна Димитрова

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!