+359 892 466 757 prosveta1920@abv.bg

   Библиотека

   нч Кирил и Методий 1929г.

   Териториален обхват на обслужване:

   Жители на населеното място 500 бр.
   Потребители на библиотеката 80 бр.
   от тях: до 14 40 бр.

   Данни за библиотеката

   Библиотечен фонд:

   За Година 2016 
   Библиотечни единици 3201 бр. 
   Непериодични библиотечни документи 15 бр.

   Заети библиотечни документи:

   Книги 636 бр.

   Други 15 бр.

   Посещения

   За дома 420 бр.
   В читалня 300 бр.
   Брой откази на потребителско търсене 50 бр.
   Културни и други библиотечни събития 20 бр.

   Основни библиотечни услуги:

   1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея
   2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация

   Специализирани библиотечни услуги:

   1.Копиране на библиотечни документи

   Обща площ на библиотеката:

   Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 42 кв.м.

   Площ на фондохранилища 20 кв.м.

   Адрес на фондохранилища пл.“Л.Каравелов,,3

   Площ за обслужване на читатели:

   В основна сграда 22 кв.м.

   1. Изложба на картини – Художник Биляна Димитрова

   Стани партнор

   Подай ръка на българското читалище!